Contact

Yvonne Feuerhahn
info@energieambassade.nl
t: 06 28 33 29 77

Bezoek:
Samenwerkplaats
Soesterweg 314a
3812 BH Amersfoort

gut7 WPOpdrachtgever | gemeente Amersfoort

Mijn rol | Ontwikkelen Energieadvies en stappenplan voor Monumenten

Monumenten zijn uit zichzelf al duurzame gebouwen door hun hoge leeftijd. Vaak hebben deze gebouwen al de meest verschillende functies gehuisvest en zijn rijk aan verhalen. De gemeenschap hecht er grote waarde aan – niet alleen cultuurhistorisch, maar ook emotioneel.

De levensverwachting van een beschermd monument is hoger dan van een doorsnee gebouw. Juist daarom is een discussie over het verder verduurzamen in de zin van energiezuiniger maken belangrijk. Door minder energie te verbruiken blijven monumenten ook in de toekomst bewoonbaar en voldoen zij aan de comforteisen van vandaag.

In het kader van de energiebesparingscampagne ‘Energiebesparing in de Wijk’ in Amersfoort is er in iedere wijk een modelwoning voor een bedrag van €10.000 energiezuiniger gemaakt – ook in de binnenstad met al zijn monumenten. Amersfoort telt meer dan 400 rijksmonumenten. De energieambassade heeft deze adviezen en het stappenplan voor het verduurzamen van monumenten in samenwerking met de afdeling Monumentenzorg ontwikkeld.

De modelwoning in de binnenstad is de Grote Spui 17. Er zijn ook adviezen gemaakt voor de Korenschoof, Havik en Muurhuizen. Op aanvraag zijn deze per e-mail te ontvangen.

De energieambassade geeft DuMo (Duurzame Monumenten) advies voor monumenten en monumentale woongebouwen. Hierin werken wij samen met dd-architect, expert in zeer energiezuinige renovaties en bouwbiologie.

Oproep: Momenteel zijn wij voor het project ‘2000 woningen energieneutraal tot 2020′ op zoek naar een eigenaar van een monument die zij huis graag energieneutraal wil renoveren.