Contact

Yvonne Feuerhahn
info@energieambassade.nl
t: 06 28 33 29 77

Bezoek:
Samenwerkplaats
Soesterweg 314a
3812 BH Amersfoort

img_0470

Opdrachtgever | Gemeente Amsterdam, Gemeente Rijswijk

Verspreid over Nederland organiseren mensen initiatieven om hun woning, straat en wijk te verbeteren. Zo worden er collectief spouwmuren geïsoleerd, moestuinen aangelegd en zonnepanelen geplaatst. Deze initiatieven van bewoners (‘van onderaf’) maken wijken duurzamer. Met de Duurzame Buurtscan brengen wij bewoners met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor hun wijk en welke duurzame initiatieven er mogelijk zijn.

De Duurzame Buurtscan bestaat uit een datagedeelte waarin wij algemene gegevens over de wijk, zoals energielabels, vierkante meters groen en OV haltes, opnemen. Daarnaast wordt een korte vragenlijst onder bewoners verspreid waarin we vragen naar hun beleving, naar wat zij zelf doen en naar wat zij voor hun wijk zouden willen. Deze twee onderdelen vormen samen de basis van de Duurzame Buurtscan. De scan leidt tot een duurzaamheidsprofiel waarmee in een oogopslag duidelijk wordt op welke van de 10 duurzaamheidsaspecten de wijk goed scoort en op welke wel verbetering nodig is. Dit vormt het uitgangspunt voor het gesprek dat we met een groep bewoners voeren over nieuwe, duurzame plannen voor de wijk.

De Duurzame Buurtscan is gebruikt samen met bewoners van de Watergraafsmeer in Amsterdam en in Leeuwendaal in Rijswijk en wordt momenteel ingezet in Nieuw Sloten in Amsterdam.

De Duurzame Buurtscan is de ‘sociale’ scan van het tool DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie). DPL is in meer dan 125 projecten in 35 gemeenten gebruikt om de duurzaamheid van een wijk te meten en te verbeteren. Voor het laten uitvoeren van een Duurzame Buurtscan kunt u terecht bij de Energieambassade of bij KORTMAN Duurzame Gebiedsontwikkeling.

buurtscan_2