Contact

Yvonne Feuerhahn
info@energieambassade.nl
t: 06 28 33 29 77

Bezoek:
Samenwerkplaats
Soesterweg 314a
3812 BH Amersfoort

2016-06-06-prijsuitreiking-woerden-vol-energie-15Foto: Alex de Kuijper

Opdrachtgever | Gemeente Woerden

De gemeente Woerden heeft zich tot doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn en nu concreet werk te maken van het terugdringen van het energieverbruik in woonwijken. In de gemeente zijn eind 2015 nog geen duurzame burgerinitiatieven actief die samen de handen uit de mouwen steken. Hoe activeer je de bewoners? De energieambassade stelt voor om de in de maatschappij sluimerende ideeën ‘uit te lokken’ door het organiseren van een prijsvraag. Zo stimuleer je het initiatief vanuit de bewoner. De publiciteit rondom de prijsvraag en de ideeën inspireren en zorgt voor bewustwording bij een bredere groep inwoners. De rol van de energieambassade is om in samenwerking met de gemeente Woerden deze prijsvraag te organiseren en de winnende initiatieven te coachen, zodat zij een vliegende start maken. Daarnaast speelt de energieambassade een rol in de bewonerscommunicatie, het netwerken tussen bedrijven en bewoners en het wegnemen van belemmeringen voor succesvolle duurzame initiatieven. Stap voor stap zetten wij zo alle lichten op groen voor verdere verduurzaming in de gemeente Woerden.