Contact

Yvonne Feuerhahn
info@energieambassade.nl
t: 06 28 33 29 77

Bezoek:
Samenwerkplaats
Soesterweg 314a
3812 BH Amersfoort

fotowwZW

Yvonne Feuerhahn
Energieregisseur

t: 06 28 33 29 77
e: info@energieambassade.nl

Zie voor meer info op LinkedIn
Volg @eambassade op twitter


Over mij

Opleidingen en Cursussen

Hoe verleid ik de bewoner? | workshop van 5plus1
Wisdom of the crowd | workshop van Favela Fabric
Neuro- en marketingpsychologie | workshop van 5plus1
Energieneutrale concepten ontwikkelen | cursus van Bouwend Nederland en TNO
Meer Met Minder Energie Cursus

2010                Energie Prestatie Adviseur voor woningbouw
1996-2003      Bouwkunde, Bauhaus-Universiteit Weimar (Master of Architecture, 03-2003)
2000-2001     Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

Ervaring

Sinds 2010
Stakeholder Closing the Loop: Energy DSM and Behavior Change. From Theory to Practice van IEA (Internationale Energie Agentschap)

Sinds 2011
Secretaris bij Stichting 033energie (Blok voor Blok Amersfoort)

Sinds 2014
Community Developer ‘Huis vol Energie’
Procesbegeleider Veluwe Duurzaam i.o.v. Majada Projectmanagement en 6 gemeenten
Kwartiermaker in de Bouw

2012-2015
Procesbegeleider Energie Nul73, i.o.v. gemeente ’s-Hertogenbosch en Platform31

2013-2014
Ontwikkelen Advies en Stappenplan voor energieneutrale renovaties i.o.v. 033energie/Platform31

2014
Opleiding energieambassadeurs energiecoöperatie ECHT, Hof van Twente i.o.v. De Jonge Milieuadvies
Presentator ‘How do inhabitants experience nearly zero energy renovations’ op NeZeR Mini-Symposium
‘Green deal for social housing – new approaches for industrial-scale, zero energy renovation concepts’
Presentator ‘Samen energie besparen is leuk’ i.o.v. landelijke themagroep NME (Natuur&Milieu Educatie) & Energie en ook
op Open Data Estafette – Duurzame Energie

2011-2013
Lid van ‘Community of Practice Energieneutraal Renoveren’ Amersfoort
Projectmanager ‘Spaar u rijk’ i.o.v. Gemeente Leusden.

2010–2013
Initiator en Projectleider Straatprojecten Amersfoort i.o.v. gemeente Amersfoort en 033energie

2011
Werven en opleiden energieambassadeurs i.o.v. gemeente Soest en Castricum

2010
Projectrecherche voor publicatie van Agentschap NL ‘Energieneutraal Bouwen’ i.o.v. Piode Adviesbureau
Toolkit Clinic ‘Make Energy Change Happen Toolkit’ Changing Behavior, ECN/EU
Organiseren van Energiecafés in verschillende gemeentes i.o.v. Klimaatbureau Hier
Stoomcursus Energiebesparing voor allochtonen i.o.v. Woningbouwcorporatie KleurrijkWonen Culemborg

2004-2008    Werkzaam bij verschillende Nederlandse architectuurbureau ’s. Door o.a. het organiseren van excursies en lezingen heb ik ervoor gezorgd dat ‘duurzaamheid’ werd verankerd in de bureauvisie: excursie kantoor SEARCH Amsterdam, excursie WNF gebouw Zeist, lezing ‘Duurzaam Bouwen’ door prof. Cees Duijvestein (Stichting BOOM, TU Delft)

Vrijwilligerswerk

Mede oprichter van Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, initiatiefnemer straatprojecten, zonnecollectief en buurtmobiliteit

 Congressen en Symposia

Ik heb talloze congressen, symposia, beurzen en bijeenkomsten bezocht: van het congres Verleidelijk Verplichten – versnelling realiseren in energiebesparing in de gebouwde omgeving in 2010 in Den Haag, door Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (Pego) tot recent het NUL.NU congres in Utrecht. Hierdoor heb ik een groot netwerk in de duurzame bouw, duurzame energie, bewustwording en gedragspsychologie.